Implantati

Ugrađeni zubni implantat koristi se kao sidro za mobilnu i fiksnu protetiku i na taj način predstavlja spoj oralne kirurgije i protetike.
Izrađujemo sve moguće vrste protetskih nadomjestaka na ugrađene implantate od:
◆ individualnih abatmenta
◆ krunica
◆ mostova na vijak
◆ hibridnih proteza i sl.