• Discover surprising science world

  • Making greatest discoveries

  • Serving science and technology

CIRKON

Cirkon je nova formula medicinskog materijala Cirkon je visokokvalitetan materijal koji se odlikuje kvalitetom i biokompati-bilnošću, a istodobno pruža prirodni izgled zuba....

E-max press

E-max keramika rješenje je koje zahtjeva moderni pacijent Opalescencija, translucencija i propuštanje svjetlosti svojstva su IPS e-max litij disilikata. Nadomjesci od takvog materijala najvjernije oponašaju strukturu prirodnih zuba...

METAL-KERAMIKA

Metalna baza kao podloga za metal-keramiku izrađuje se od najnovijih biokompatibilnih legura na bazi Co-Cr (kobalt-krom) bez Nikla i Berilija, te legura na bazi Au-Pt (zlato-platina)...

IMPLANTATI

Ugrađeni zubni implantat koristi se kao sidro za mobilnu i fiksnu protetiku i na taj način predstavlja spoj oralne kirurgije i protetike. Izrađujemo sve moguće vrste protetskih nadomjestaka na ugrađene implantate od: ...